Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Activiteitenkalender

Activiteitenkalender

20-11-201814:00 Contactmiddag
21-11-201819:30 Moderamen
22-11-201819:45 Bijbelkring
29-11-201819:30 Vrouwenvereniging Dorcas
29-11-201819:30 Mannenvereniging Filologus
30-11-201818:30 Catechisatie
30-11-201818:45 Jeugdclub
30-11-201819:00 Verkoop collectemunten
03-12-201814:30 Bijbelkring_Elzenhoven
03-12-201820:00 Lidmatenkring
06-12-201820:00 Bezinningsuur Heilig Avondmaal
12-12-201819:30 Vergadering Kerkenraad
13-12-201819:45 Bijbelkring
14-12-201818:30 Catechisatie
14-12-201818:45 Jeugdclub
20-12-201816:00 Gezamenlijke Kerstviering VV, MV en COA
21-12-201819:00 Verkoop collectemunten
22-12-201819:30 Kerstzangavond Mannenkoor 'Lofzang'
26-12-201809:30 Zangdienst 2e Kerstdag