Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Nieuws

Digitale collecte

Beste gemeenteleden,

Omdat we niet kunnen collecteren in de eredienst vragen we u om uw collecte digitaal bij te dragen.

Door te klikken op de collectezak wordt u doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via iDEAL betalen. Enkele aandachtspunten hierbij zijn:

  • De betaling wordt gestort op rekening Stichting Derden Gelden ten name van Samen Goed Doen. Dit is een verzamelrekening, vanuit deze rekening worden de gelden overgemaakt naar de rekening van onze kerkelijke gemeente.
  • U kunt een bedrag overmaken voor de Diaconie en voor het College van Kerkrentmeesters. 

Wij danken u voor uw gift!

collectezak 150x150

Klik collecte of op bovenstaande collectezak om uw bijdrage over te maken. U hebt ook de keuze om anoniem te geven, dat kunt u dan aanvinken. Verder kiest u zelf wat u wilt geven, dit is een vrij veld om in te vullen. 

Ook blijft het mogelijk om uw gift over te maken op rekeningnummer NL74 RABO 0334 2149 39 t.n.v. diaconie Herv. Gem. 's Grevelduin- en Vrijhoeve- Capelle met vermelding van de bestemming.
Of op rekeningnummer op het rekeningnummer van het CvK: NL07 RABO 0334 2157 57 t.n.v. CvK Herv. Gem. 's Grevelduin- en Vrijhoeve- Capelle met vermelding van de bestemming.