Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Kerkenraad

Het is de Heere Zelf die door Zijn woord en Geest de gemeente leidt. De ambten van ouderling en diaken zijn al door de apostel Paulus ingesteld. Zo wil ook de Heere Zelf mensen in Zijn dienst nemen om zorg te dragen voor Zijn kudde. Dit mogen en kunnen zij doen in afhankelijkheid van Hem. Zij zijn gekozen uit lidmaten van de gemeente. 

Binnen de gemeente neemt de kerkenraad een belangrijke plaats in, daarom is er ook veel gebed nodig voor de kerkenraad.  

Een kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderling/kerkrentmeesters en diakenen. 

Predikant: Ouderling/scriba: Ouderling:
Ds. T.C. de Leeuw  J. Maaijen  J. Haverhals
Hoofdstraat 27 Walstro 29  Zuidhollandsedijk 65
5161 PD  Sprang-Capelle 5161 WL Sprang-Capelle  5171 TK Kaatsheuvel
tel.:   0416-315 350 tel.: 0416-272 252  tel.: 06-12 16 28 55
     
Diaken: Diaken:  Diaken: 
J.L. Kleinloog W. Nieuwkoop J. Vreeken
 Charlotte de Bourbonstraat 8 Julianalaan 56 Heistraat 175
 5161 HE  Sprang-Capelle 5161 BC  Sprang-Capelle 5161 GD  Sprang-Capelle
 tel.: 0416-281 492 tel.: 0416-275 101 tel: 0416-544 330
     
Ouderling/ kerkrentmeester: Ouderling/ kerkrentmeester: Ouderling/ kerkrentmeester:
Vacant A. Hoefnagel G.W. Verhagen
  Walstro 50 Rechtvaart 19
  5161 WK  Sprang-Capelle 5171 TB  Kaatsheuvel
  tel.: 0416-274 930 tel.: 06-575 675 49
     
Kerkrentmeester:    
D. de Rooij    
Zuidhollandsedijk 205    
5171 TM Kaatsheuvel    
 tel.: 0416-272 250