Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Onze kerk

Welkom op de website van de Hervormde Gemeente 's Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle. 

Op deze site staat algemene informatie over onze gemeente, alsmede informatie voor de gemeenteleden. 

    

 DSC 0344.verkleind

                 

Wij zijn dankbaar, dat wij elkaar in de onderlinge ontmoetingen mogen bemoedigen en sterken in de vreze des Heeren en bidden dat deze site voor u een wegwijzer mag zijn om samen de naam des Heeren groot te maken. 

 

"Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, die Gij Mij  gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt, want Gij hebt Mij hebt liedfgehad voor de grondlegging der wereld." (Johannes 17:24)

 

"Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden." (1 Timotheüs 1:15a)