Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Contactmiddag Ouderen en Alleenstaanden

Gedurende het winterseizoen is er éénmaal per maand een contactmiddag. Deze contactmiddag is bestemd voor ouderen en alleenstaanden.
Voor de pauze is er een meditatie door onze predikant ds. De Leeuw. Na de pauze is er een informeel samenzijn. Vaak komt er een spreker, al of niet met dia's, of we vullen de middag zelf in.

De middagen worden gehouden in de Wijngaard in beginnen om 14.00 uur. 

Nieuwe bezoekers zijn altijd van harte welkom.

Mocht u nog vragen hebben, of hebt u vervoer nodig, dan kunt u bellen met mevrouw Kroese, tel: 0416-276656.

Dit seizoen hopen we D.V. dinsdag 25 september weer te starten.