Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Erediensten

Activiteitenkalender

Ds. T.C. de Leeuw_Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal
Zondag, 28 Februari 2021, 18:00

Collecten

  1. Diaconie
  2. Kerk en eredienst
  3. Onderhoud gebouwen 

Collecte tafel Heilig Avondmaal is bestemd voor Woord & Daad.

Kerkauto: Dhr. C. Haverhals (0416 - 530 218)