Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Verenigingen

De diverse verenigingen hebben ten doel de onderlinge band te versterken. Als gemeente willen wij zo op een ontspannen manier bij elkaar komen, zowel voor ouderen als voor jongeren. Gods woord zal daarin altijd centraal staan.

We hopen, dat dit tot opbouw mag zijn van Zijn gemeente.

Wij zullen het niet verbergen voor hun kinderen, voor het navolgende geslacht, vertellende de loffelijkheden des HEEREN, en Zijn sterkheid, en Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.
Opdat het navolgende geslacht die weten zou, de kinderen, die geboren zouden worden; en opstaan en vertellen ze hun kinderen.
En dat zij hun hoop op God zouden stellen, en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren.
   Psalm 78: 4, 6, 7.