Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Mannenvereniging

De mannenvereniging Filologus komt om de 14 dagen op donderdagavond bijeen om 19.30 uur in het verenigingsgebouw De Wijngaard. De vereniging vergadert het gehele jaar, met uitzondering van de zomermaanden.
De leden houden zich bezig met Bijbelonderzoek. Naast Bijbelonderzoek wijdt men zich aan doordenking van de vraagstukken van deze tijd en van onze kerk bij het licht van Gods Woord.
Er wordt gewerkt uit Mankracht, blad van de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

De mannenvereniging draagt de naam Filologus. Dit was een geleerde Christen te Rome, hoofd van een gezin. Romeinen 16:15. De naam betekent 'vriend van het Woord'.
Dat ook wij als mannenvereniging vrienden van het Woord mogen zijn.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!!

Bestuur: 

voorzitter : De heer J. Maaijen
secretaris : De heer J.A. Pruijsen
penningmeester : De heer A. Hoefnagel

 

Contacpersoon: De heer J.A. Pruijsen (0416-27 22 44)