Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Bijbelkring

Eenmaal in de maand, tijdens het winterseizoen, hopen we Bijbelkring te houden, waarin we als gemeente samenkomen romdom Gods woord. Na een korte inleiding door onze dominee ds. T.C. de Leeuw  worden er vragen behandeld. Gemeente, dit zijn leerzame avonden en het is goed om zo samen met Gods woord bezig te zijn en ook om elkaar beter te leren kennen. De avond staat onder leiding van ds. T.C. de Leeuw.

Onderzoekt de Schriften: Want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het die van Mij getuigen. (Johannes 5:39)   

We willen een ieder hartelijk uitnodigen deze avonden bij te wonen. 

De avonden zijn op donderdag in 'De Wijngaard'. Raadpleeg voor de data de agenda op de website en zie het kerkblad 'Voetius'.