Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Historie

De gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (sinds 1 mei 2004 de voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk) en is ingedeeld bij de (hervormde) classis Heusden. Binnen de landelijke kerk kan de Hervormde Gemeente van ‘s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle gerekend worden tot de modaliteit van de Gereformeerde Bond.

Deze site is bedoeld om meer informatie te geven over het gemeenteleven. Binnen het gemeenteleven staat de zondagse eredienst centraal en daarnaast de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt Gods Woord als gezaghebbend voor leer en leven. Wij geloven, dat de Bijbel 

Gods enig en onfeilbaar Woord is. “Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood en ook den Griek.” (Romeinen 1:16)

Naast de kerkdiensten is er ook het jeugd- en verenigingswerk, waarover ook meer op deze website is te vinden. Tevens bevat deze site (historische) informatie over de kerkelijke gemeente en haar kerkgebouw.

interieur kerk 6