Hervormde Gemeente ’s Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle

Kerk

De oudste kerk van 's Grevelduin en Vrijhoeve-Capelle, die er was vóór de Hervorming, werd in 1421 verwoest door de St. Elisabethvloed.

Zij stond met de kerken van Raamsdonk en Baardwijk op een rechte lijn.

 

kerk 8

            

Na de verwoesting bouwde men een nieuwe kerk, ongeveer 5 minuten achterwaarts in zuidelijke richting. Deze kerk was echter in 1591 geheel onbruikbaar om er de godsdienst in uit te oefenen, zodat er weer een andere kerk gebouwd werd. In 1743 was deze wederom zo bouwvallig geworden, dat men opnieuw plannen had om een nieuwe kerk te bouwen. In 1747 werd door de Staten van Holland daartoe vergunning gegeven. Wij behoorden toen nog bij Zuid-Holland. Deze kerk werd in 1750 voltooid en tot op heden is dit nog dezelfde kerk, waarin nu nog de gemeente samenkomt om Gods Woord te horen.

De kerk is aan de zuidzijde op de oude fundamenten gebouwd. In 1859 is het houten gewelf uit de kerk weggenomen en de kerk is toen fraai gestukadoord. De ronde pilaren van nu waren voorheen vierkant. Het interieur is een van de weinige ongeschonden rococo-interieurs in Brabant. In 1951 vond er een restauratie plaats na lichte oorlogsschade.

We gaan nu terug naar de tijd van de reformatie. De eerste predikant was Ds. Polletz. Oorspronkelijk kwam hij uit Leuven in België. Nadat hij eerst monnik is geweest, werd hij later predikant te Renkum, Ter Aar en Uitwijk. In 1610 werd hij aangesteld in Capelle door de H.H. Staten van Holland en West-Friesland. Onder zijn herderlijke zorg werd de gemeente steeds meer gewonnen en opgevoed bij de beginselen der Hervorming. De eerste 5 jaar moest hij ook dienen in de gemeenten Raamsdonk en Waspik. De tweede predikant, ds. Damman, kwam in 1619 en werd na 6 jaar dienen ontzet, daar zijn levenswandel veel te wensen overliet. Later is hij teruggekeerd tot de Roomskatholieke Kerk. De derde predikant, ds. Plassius, moest tijdens zijn ambtsperiode vluchten naar Geertruidenberg, daar de Spanjaarden de omgeving van Capelle onveilig maakten. De kinderen van de gemeente werden toen in Geertruidenberg en Heusden gedoopt. Na 1 januari 1639 kon hij weer terugkeren naar Capelle.Toen in 1648 de vrede van Munster getekend werd, was de Hervorming op zodanige wijze verbreid in Capelle, dat het Roomse Geloof bijna geheel teruggedrongen was. Dit terugdringen vond vooral plaats tijdens het 12-jarig bestand. Zo werd Sprang-Capelle een Protestantse enclave temidden van Roomse buren. Inmiddels hebben in 's Grevelduin-Vrijhoeve-Capelle 35 predikanten gestaan, die elk met hun gaven en talenten de gemeente hebben mogen dienen.